SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Oktawa Niepokalanego Poczęcia NMP 11.12.2022 r.