SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Oktawa Niepokalanego Poczęcia NMP 8.12.2023 r.