SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Droga Krzyżowa ulicami miasta – 07.04.2017 r.