SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Wizytacja kanoniczna – spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych