SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

anastasis-ikona
Męka Pana i Jego Zmartwychwstanie pokazują nam dwie drogi: jedną,
którą znosimy, drugą, której pragniemy. Ten, który przeszedł tę pierwszą
drogę, jest także w mocy dać nam tę drugą

św. Augustyn

Błogosławieństwa i wszelkich Łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego

życzą
Ojcowie Pasjoniści