SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Drodzy, w tym szczególnym dniu składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy. Niech upływają one w rodzinnej
atmosferze pełnej ciepła i miłości, a Wasze serca
niech wypełnia radość ze zmartwychwstania Tego,
który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Wielu łask i błogosławieństw Bożych!

życzą

oo. Pasjoniści