SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Miesiąc maj w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.00. Zachęcamy również do modlitwy przy kapliczkach i krzyżach.