SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu

W sobotę 29 sierpnia ze wspólnoty Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu odeszła do wieczności

Siostra Maria Michaela

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 1 września 2015 o godzinie 11:00 w kościele Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, po czym nastąpi przeniesienie trumny do krypty pod kościołem. Siostry Klaryski Kapucynki proszą o dar modlitwy za duszę zmarłej siostry.

Kapucynki