SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

„W Tobie jest światło…”

PLAKAT DO DRUKU