SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

WIELKI POST 2017


W piątek 7 kwietnia zapraszamy na Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej ulicami miasta z kościoła pasjonistów
do kościoła farnego – początek w naszym kościele ok.
godz. 19.00 (nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00).

Soboty Wielkiego Postu:
godz. 18:00 – Koronka do Matki Bożej Bolesnej

Niedziele Wielkiego Postu:
godz. 18:00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym