SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 11 – 16 stycznia 2016 r.

1Poniedziałek, 11 stycznia 2016 r. od godz. 16.00:
ul. Prosta, ul. Żniwna – 2 ojców
ul. Zaciszna – 1 ojciec
ul. Krzywa, ul. Łąkowa, ul. Wiosenna, ul. Rzemieślnicza – 1 ojciec

Wtorek , 12 stycznia 2016 r. od godz. 16.00:
ul. Leszno przed torami – numery nieparzyste, ul. Nadrzeczna,
ul. Młodych – 2 ojców
ul. Leszno – numery parzyste – 2 ojców

Środa, 13 stycznia 2016 r. od godz. 16.00:
ul. Gołymińska i przyległe domy ulicy Kolejowej nr 1 i 3, ul. Pileckiego,
ul. Hoppe – 3 ojców

Czwartek, 14 stycznia 2016 r. od godz. 16.00:
ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Polnej – 1 ojciec
ul. Kolejowa od ul. Polnej do ul. Gołymińskiej – 1 ojciec
ul. Polna, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Stawki – 1 ojciec

Piątek, 15 stycznia 2016 r. od godz. 16.00:
ul. Mazowiecka – numery nieparzyste i ul. Glinki – 2 ojców
­ul. Mazowiecka – numery parzyste – 2 ojców

Sobota, 16 stycznia 2016 r. od godz. 9.15:
Szosa Ciechanowska numery 1­11 i przyległe domy ulicy Kolejowej nr 41 C i D – 1 ojciec
Bloki przy Szosie Ciechanowskiej 13 i 13A – 1 ojciec
dalsza część Szosy Ciechanowskiej od Państwa Chachulskich, ul Rostkowska i kolonie Szosy Ciechanowskiej oraz ul. Polna 19 i 21 – 1 ojciec
ul. Gdańska – 1 ojciec