SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 2 stycznia – 5 stycznia 2024 r.

2 stycznia 2024 – wtorek (od godz. 9.15):
– Golany Wieś (1 Ojciec),
– Golany kolonia (1 Ojciec).

(od godz. 16.15):
– ul. Ruda przyległe domy i Ruda 1A – (1 Ojciec),
– ul. Wiejska, Długa, Chabrowa (2 Ojców),

3 stycznia 2024 – środa (od godz. 16.15):
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa,
ul. Rowerowa – (1 Ojciec),
– ul. Prosta, Żniwna – (1 Ojciec),
– ul. Krzywa, Łąkowa, Jesienna, Wiosenna, – (1 Ojciec),
– ul. Zaciszna, Rzemieślnicza – (1 Ojciec),
– ul. Gdańska – (1 Ojciec).

4 stycznia 2024 – czwartek (od godz. 16.15):
– ul. Leszno przed torami nr nieparzyste, ul. Nadrzeczna, Młodych – (1 Ojciec),
– ul. Leszno przed torami nr parzyste – (1 Ojciec),
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3, ul. Hoppe, Królickiego – (3 Ojców).

5 stycznia 2024 – piątek (od godz. 16.15):
– ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Leszno – (2 Ojców),
– ul. Pileckiego, ul. Drwęckiego – (1 Ojciec).