SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 28 grudnia – 30 grudnia 2022 r.

28 grudnia – środa (od godz. 9:15):
wieś Leszno lewa strona od Przasnysza (2 Ojców),
– kolonie wsi Leszno w kierunku Annopola, Gostkowa,
Sierakowa, Cierpigorza, Przasnysza (2 Ojców).
(od godz. 16:15):
– ul. Rycerska, Dworska, Zamkowa (1 Ojciec),

29 grudnia – czwartek (od godz. 9:15):
wieś Leszno prawa strona od Przasnysza (4 Ojców),
– Cierpigórz i Księstwo (1 Ojciec).

30 grudnia – piątek (od godz. 9:15):
– Annopol (1 Ojciec),
– Golany Wieś (1 Ojciec),
– Golany kolonia (1 Ojciec),
(od godz. 16:15):
– ul. Wiejska, Długa, Chabrowa (2 Ojców).