SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 2 – 7 stycznia 2023 r.

2 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:15):
– ul. Ruda przyległe domy i Ruda 1A – (1 Ojciec),
– ul. Ruda 1D, Jaworowa, Okopowa, Rumiankowa,
Sienna – (1 Ojciec),
– ul. Krzywa, Łąkowa, Jesienna, Wiosenna, – (1 Ojciec),
– ul. Poziomkowa – (2 Ojców),

3 stycznia – wtorek (od godz. 16:15):
– ul. Leszno przed torami nr nieparzyste,
ul. Nadrzeczna, Młodych – (1 Ojciec),
– ul. Leszno nr parzyste – (1 Ojciec),
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa,
Przyjemna, ul. Rowerowa – (1 Ojciec),
– ul. Prosta, Żniwna – (1 Ojciec),
– ul. Zaciszna, Rzemieślnicza – (1 Ojciec).

4 stycznia – środa (od godz. 16:15):
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3, ul. Pileckiego, ul. Drwęckiego, ul. Hoppe – (3 Ojców),
– ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Leszno – (1 Ojciec),
– ul. Gdańska – (1 Ojciec).

5 stycznia – czwartek (od godz. 16:15):
– ul. Mazowiecka nr nieparzyste i ul. Glinki – (2 Ojców),
– ul. Mazowiecka nr parzyste – (2 Ojców),
– ul. Polna, Obrońców Westerplatte, Stawki – (1 Ojciec).

7 stycznia – sobota (od godz. 9:15):
– ul. Szpitalna – (1 Ojciec),
– ul. Słoneczna, ul. Piaski i Internat oraz Szkoła przy ul. Mazowieckiej 25 – (1 Ojciec),
– ul. Willowa, Jelińskiego, Spacerowa – (1 Ojciec),
– Klewki i Klewki-kolonie – (2 Ojców).