SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Mater
11 – 13 lipca: Misje Nawiedzenia

14 – 15 lipca: Nawiedzenie parafii przez Obraz Jasnogórski

GALERIA