SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

PLAN KOLĘDY 2 – 7 stycznia 2017 r.

2 stycznia – poniedziałek (od godz. 16:00):
– ul. Okopowa, ul Rumiankowa (1 ojciec),
– ul. Wiejska, ul. Długa, ul. Chabrowa (2 ojców),
– ul. Leszno za torami, ul. Przemysłowa, ul. Rowerowa (1 ojciec)

3 stycznia – wtorek (od godz. 16:00):
– ul. Prosta, ul. Żniwna  (2 ojców)
– ul. Zaciszna  (1 ojciec)
– ul. Rzemieślnicza, ul. Krzywa, ul. Łąkowa, ul. Wiosenna (1 ojciec)

4 stycznia – środa (od godz. 16:00):
– ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Zamkowa, ul. Ruda  (2 ojców),
– ul. Gołymińska i przyległe domy ul. Kolejowej nr 1 i 3,
ul. Pileckiego, ul. Hoppe (3 ojców),

5 stycznia – czwartek (od godz. 16:00):
– ul. Leszno przed torami – numery nieparzyste,
ul. Nadrzeczna, ul. Młodych (2 ojców)
– ul. Leszno przed torami – numery parzyste (2 ojców),

7 stycznia – sobota (od godz. 9.15):

– ul. Kolejowa od Szosy Ciechanowskiej do ul. Polnej (2 ojców),
 – ul. Kolejowa od ul. Polnej do ul. Leszno (2 ojców),
– ul. Polna, ul Obrońców Westerplatte, ul. Stawki (1 ojciec),
– ul. Szpitalna (2 ojców).